Zawody zaso swoje wrota wćipnym hosćom wotewrěli

wutora, 21. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Nowostki zhonichu zajimcy w zawodźe Budissa.  Foto: Carmen Schumann Nowostki zhonichu zajimcy w zawodźe Budissa. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). „Pózdnja změna“ je woblubowane zarjadowanje, na kotrymž móža Budyšenjo swoje tu zasydlene industrijne a rjemjeslniske zawody zeznać. Minjeny pjatk, jako je wjele sobudźěłaćerjow hižo do kónca tydźenja startowato, wotewrichu tudyše zawody wrota wćipnym wopytowarjam. Akcija wotrjada hospodarske spěchowanje města Budyšin měri so předewšěm na młodych ludźi, kotřiž so hišće za powołanjom rozhladuja. Ale tež dorosćeni składnosć rady wužija, zo bychu raz za hewak zawrjene wrota pohladali. Pjatk je so 23 zawodow na pózdnjej změnje wobdźěliło. Cyłkownje dźewjeć turow bě předwidźanych. Najspěšnišo wuknihowana bě tura 4 z wopytom ­twornje Alstom.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • SERBSKE NOWINY – Wědźeć, što so stawa! –

Ze swjedźenskim kóncom tydźenja su njedawno w Slepom 9. mjezynarodny festiwal dudakow a zdobom 750. róčnicu wobstaća wsy hódnje woswjećili. Jako mały přikusk k rozprawnistwu podawamy zajimowanym čitarjam SN-o

nowostki LND