Błótowska kórkowa třepotawka wuznamjenjena

pjatk, 19. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Błótowska kórkowa třepotawka je nětko připóznaty wudźěłk z kwalitnym znamješkom „g.g.A.“ (škitne geografiske podaće).  Foto: Błótowske towarstwo Błótowska kórkowa třepotawka je nětko připóznaty wudźěłk z kwalitnym znamješkom „g.g.A.“ (škitne geografiske podaće). Foto: Błótowske towarstwo

Lubin (SN/CoR). Nimo Błótowskich kórkow a Błótowskeho chrěna su nětko dalši wudźěłk z Błótow z kwalitnym znamješkom „g.g.A.“ (škitne geografiske podaće) wuznamjenili. Tak móža nětko Błótowsku kórkowu třepotawku z módro-žołtym zyglom jako po cyłej Europje škitany kwalitny produkt zwičnjeć.

„Tule nowu móžnosć zwičnjenja smy po dołhim procesu docpěli, kotryž smy jenož w zhromadnym dźěle z mjaso a kołbasy předźěłacymi kaž tež z gastronomiskimi zawodami z Błótow zmištrować móhli“, wjeseli so jednaćelka Błótowskeho towarstwa Melanie Kossatz nad mjezynarodnym připóznaćom. Hižo w lěće 2005 su započeli so wo wuznamjenjenje prócować. Próstwu wo wotpowědne registrowanje su Europskej komisiji zapodali. Nětko je Europska unija zapisanje do registra „g.g.A.“ wozjewiła.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND