Ze swojimi kmanosćemi a myslenjom wón přeswědča

wutora, 23. awgusta 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Moritz Freitag wuknje tuchwilu powołanje blidarja a je „wučomnik měsaca“. Młody muž absolwuje wukubłanje po wosebitym puću.  Foto: Michael Helbig Moritz Freitag wuknje tuchwilu powołanje blidarja a je „wučomnik měsaca“. Młody muž absolwuje wukubłanje po wosebitym puću. Foto: Michael Helbig

Za drjewo so wón jara hori. Moritz Freitag z Picnja wuknje tuž powołanje blidarja pola twarskeje a mebloweje blidarnje Bialas w Choćebuzu. Jeho rjemjeslniska wušiknosć a jeho charakter wukubłanski zawod přeswědčištej. Choćebuska rjemjeslniska komora (HWK) a jeje zastaranski skutk wuznamjeni jeho jako „wučomnika měsaca“.

Moritz Freitag kroči zaměrnje po žiwjenju. Jako wyši šuler absolwowaše wjacore praktikumy w blidarnjach. Na Choćebuskim centrumje za horni schodźenk wón z ćežišćom rjemjesło maturowaše. „Powołanski gymnazij PLUS rjemjesło“ mjenuje so kubłanski puć, na kotrymž so w južnej Braniborskej ně­hdźe 200 šulerjow wobdźěla. W tym zwisku je Moritz Freitag hižo překupski a pedagogiski dźěl III a IV mišterskeho pruwowanja wuspěšnje wobstał. Swoje wukubłanje je wón tak wo poł lěta skrótšił.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND