Angažuja so za regionalnych producentow

srjeda, 21. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Na prěnich přirodowych a regionalnych wikach Hamorskeje gmejny při Bjerwałdskim jězorje staj pčołar Frank Kutter z Hamora (naprawo) a mějićel małozawoda Enderhof Tetta pola Wósporka Marcus Ender wšelke produkty poskićiłoj. Towarstwo Perspektiwa Hamor z. t. chce dalše tajke wiki přewjesć.  Foto: Andreas Kirschke Na prěnich přirodowych a regionalnych wikach Hamorskeje gmejny při Bjerwałdskim jězorje staj pčołar Frank Kutter z Hamora (naprawo) a mějićel małozawoda Enderhof Tetta pola Wósporka Marcus Ender wšelke produkty poskićiłoj. Towarstwo Perspektiwa Hamor z. t. chce dalše tajke wiki přewjesć. Foto: Andreas Kirschke

Towarstwo perspektiwa Hamor z. t. chce w regionje tworjene hódnoty zwyšić a jich direktne zwičnjenje zaměrnje sylnić. Jedyn tajki puć su prěnje přirodowe a regionalne wiki na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora.

Hamor (AK/SN). Christine Zeidler, čłonka předsydstwa towarstwa Perspektiwa Hamor z. t., podšmórny sobotu na prěnich přirodowych a regionalnych wikach na Hamorskim přibrjohu Bjerwałdskeho jězora: „Regionalni wikowarjo trjebaja wjace móžnosćow, zo bychu swoje produkty předawali.“ 15 wikowarjow ze Zhorjelskeho a Budyskeho wokrjesa bě so na poskitku wobdźěliło. Woni su wopytowarjow z originelnej, luboznje přihotowanej snědanju witali. Zarjadowanje je start projekta „Přirodowe a regionalne wiki“ było. Zaměr je, kóždu třeću sobotu měsaca tajke wiki přewjesć. Nošny zaměr towarstwa je, wutworić małe wobchody, kotrež bychu wsy wožiwili a regionalnym wikowarjam šansu skićili, swoje produkty poskićeć a předawać.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND