Ludźo w jězorinje dlěje přebywaja

srjeda, 28. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Nic jenož w sakskim dźělu Łužiskeje jězoriny so wjele hiba, ale tež w braniborskim. Tam zwěsćichu lětsa samo nowy trend, rozłoži zastupjer zaměroweho zwjazka Braniborska Martin Wolf.

Hamor (AK/SN). Za Łužisku jězorinu w Braniborskej so w lěće 2022 nowy dowolowy trend wotbłyšćuje. „Ludźo su tu dlěje wostali“, podšmórny nawoda wobłuka infrastruktury zaměroweho zwjazka Łužiska jězorina Braniborska Martin Wolf na njedawnym posedźenju w Hamorje. Na zhromadźiznje susodneho zaměroweho zwjazka wón wo aktualnym wuwiću rozprawješe.

Před dwěmaj lětomaj zliči zaměrowy zwjazk braniborskeho dźěla jězoriny ke kóncej awgusta 47 200 wopytowarjow z cyłkownje 208 158 přenocowanjemi. Lětsa bě jich w samsnym času 46 581 ­hosći z 217 679 přenocowanjemi. Ličba wopytowarjow je wo 1,3 procentow ­woteběrała. Ličba přenocowanjow pak je wo 4,57 procentow stupała. Hač trend dale tajki wostanje, je njejasne.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND