Dojednanje mjez lěsnej železnicu a LEAG je měznik

póndźela, 26. septembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Zhorjelski krajny rada dr. Stephan Meyer (CDU), jednaćel lěsneje železnicy Heiko Lichnok (wotlěwa) a nawoda wobłuka susodstwoweho managementa LEAG Marco Beyer so nad nowym podpisanym dojednanjom wjesela.  Foto: Andreas Kirschke Zhorjelski krajny rada dr. Stephan Meyer (CDU), jednaćel lěsneje železnicy Heiko Lichnok (wotlěwa) a nawoda wobłuka susodstwoweho managementa LEAG Marco Beyer so nad nowym podpisanym dojednanjom wjesela. Foto: Andreas Kirschke

Běła Woda (AK/SN). Mužakowska lěsna železnica chce strukturnu změnu aktiwnje a dołhodobnje sobu wuhotować. Ze 7,6 milionow eurow wopřijacym cyłkownym projektom inwestuje zawod do přichoda. „Nadźijamy so 90 procentow spěchowanja ze Zakonja k zesylnjenju strukturow. Dźesać procentow swójskeho podźěla su srědki towaršnosće lěsneje železnicy (w nošerstwje Zhorjelskeho wokrjesa a komunow), předewzaća Łužiska energija a milinarnje (LEAG), lutowarnje Hornja Łužica-Delnja Šleska a wobchadneho zaměroweho zwjazka Hornja Łužica-Delnja Šleska (ZVON)“, wujasni jednaćel Lěsneje železnicy Mužakow tzwr Heiko Lichnok dźensa tydźenja w Běłej Wo­dźe. Ze 160 000 eurami LEAG projekt podpěruje. Tak je swójski podźěl w cyłkownym projekće zawěsćeny. „Dojednanje sponsorow je měznik w stawiznach železnicy“, Heiko Lichnok podšmórny.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2022

nawěšk

nowostki LND