Najwjetše wužadanje bě lěta 2002

pjatk, 07. oktobera 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Dźěławosć LTV leži dale w napjatym poměrje mjez přemało a přewjele wody, rjekny jeho jednaćel Eckehard Bielitz.  Foto: Carmen Schumann Dźěławosć LTV leži dale w napjatym poměrje mjez přemało a přewjele wody, rjekny jeho jednaćel Eckehard Bielitz. Foto: Carmen Schumann

Budyšin (CS/SN). Štož su sobudźěłaćerjo Sakskeho krajneho zarjadnistwa rěčnych zawěrow (LTV) w minjenych 30 lětach wutworili, móže so widźeć dać. To rjekny sakski wobswětowy minister Wolfram Günther (Zeleni) wčera na fachowym sympoziju składnostnje 30. załoženskeho jubileja zarjadnišća w Budyskej Krónje. Najwjetše wužadanje bě wulka woda 2002. Mjez nowymi nadawki, kotrymž maja so sobudźěłaćerjo stajić, je njedostatk wody. Tón bywa z nowej normalitu. Na tamnej stronje maja z dalšimi situacijemi wulkeje wody ličić. Kwalitu wody zachować, wšako wužiwaja Saksojo 40 procentow pitneje wody z rěčnych zawěrow, je runje tak naročne. System pak pomału hranicu poćežomnosće docpěwa. Ze zapřimnjenja hórnistwa do přirody wodohospodarjam tež we Łužicy generaciski nadawk wurosće, zo bychu zaso sam so regulowacy kołoběh wody docpěli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND