Nowy monopol koncernow? poručenje

srjeda, 30. nowembera 2022
artikl hódnoćić
(0 )

Zelena liga samowólne plany wobnowjomneje energije wotpokazuje

Choćebuz/Berlin (SN/MiP). Składnostnje zawčerawšeho słyšenja wo naćisku „zakonja k spěšnišemu wutwarej wob­no­wjomnych energijow we wobłuku město­twar­skeho prawa“ w zwjazkowym sejmje žada sej organizacija za škit wobswěta Zelena liga, zo bychu wobydlerstwo do procesa připokazanja wětrnikowych a solarnych płoninow w brunicowych kónčinach bóle zapřijeli. Dale sej wona wjetšu transparencu planowanskich kriterijow přeje.

Nowy zakoń (paragraf 249b město­twarskeho prawa) zmóžnja zwjazkowym krajam samowólnje, zwonka wšěch do­talnych planowanskich procesow, wětrnikowe a solarne přestrjenje wupokazać. Z tym zasahnje wón do škita komunalneje planowanskeje kompetency we wustawje, kaž tež do regionalneje planowanskeje zamołwitosće nastupajo energiju z wětřika.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND