Woblubowany format dale wjedu

póndźela, 15. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Regionalne hospodarstwo dožiwjenjowpołnje sej spřistupnić móža zajimcy stajnje na zarjadowanjach tak mjenowaneje pózdnjeje změny. Tež lětsa tajke w hornjołužiskich městach zaso budu.

Budyšin (SN/BŠe). Cyłkownje 21 předewzaćow chce 9. junija w Budyšinje ludźom dohlad do swojeje produkcije zmóžnić a za kulisy hladać dać. Jónkrótna šansa to potajkim zajimcam, zo móhli so z poskitkami zawodow zeznajomić. Tam předstaja firmownicy mjez druhim tež wukubłanske powołanja a dźěłowe městna. Woni maja akciju tuž za dobru šansu, wo fachowcow wabić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND