Z platformu nalutowarnje sony spjelnili

wutora, 16. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Před štyrjomi lětami je Budyska wokrjesna nalutowarnja darowansku platformu 99Funken zahajiła. Mjeztym su zamołwići za 43 projektow cyłkownje 341 000 eurow nazběrali, z čehož profitowachu tež wjele naprawow w serbskich wjes­kach.

Budyšin (SN/BŠe). Tysac štomow za Budyšin, rězbowane figury za Smochčanski Boži narodk, podpěra załoženej Radworskej młodźinskej wohnjowej woborje, saněrowanje přistawneho mosćika Malešanskeho sportoweho towarstwa nurjakow, štomy za Čornobóh, wuchowanje doma kata w Lišej Horje, su jenož někotre projekty, kotrež su pjenjezy na darowanskej platformje 99Funken Budyskeje wokrjesneje nalutowarnje dóstali. Cyłkownje su tam podpěrarjo iniciatiwow mjenujcy 341 000 eurow nazběrali. „Suma je fenomenalna. Na naše towarstwa a iniciatiwy smy hordźi. Nam je wulke wjeselo projekty přewodźeć a podpěrać, doniž so naprawa skónčnje hodźi zwoprawdźić“, wjeseli so Simone Bär z Budyskeje wokrjesneje nalutowarnje.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND