„Prawy“ rozmach njespóznawaja

srjeda, 07. junija 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Wysoke danje a trajace podróšenje rjemjeslnikow w Sakskej poćežuja. Na to skedźbni nětko Sakski forum rjemjeslnikow. Wón nawjazuje na wuslědki nalětnjeje konjunkturneje analyzy, kotrež běchu rjemjeslniske komory w swobodnym staće spočatk meje předstajili.

Drježdźany (SN/at). Rjemjeslniske zawody w Sakskej wostanu skerje skeptiske nastupajo wobchodniske wuhlady w lětnim połlěće. Njewěstota złožuje so po dopóznaćach Sakskeho foruma rjemjeslnikow přeco hišće na relatiwnje wysoke podróšenje nastupajo płaći­zny za energiju a surowizny. Předewšěm zawody twarskeje branše začuwaja, zo zwyšene danje na kapitalnych wikach woteběranje z kreditami financowanych inwesticijow zjawnych a priwatnych nadawkarjow wuskutkuja. Nimo toho postupjene twarske płaćizny a wyše energetiske dyrbizny połoženje w twarstwje poćežuja. Tohodla „signale za ,prawy‘ rozmach hospodarstwa dotal spóznać njemóžemy“, rjekny wiceprezident foruma rjemjeslnikow Tobias Neubert před­wče­ra­wšim w Drježdźanach.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND