Inwestuja do wuwića jězoriny

pjatk, 22. měrca 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Na regionalnej konferency Łužiska jězorina su zastupjerjo wšelakich wobłukow wóndano dźěłowe ćežišća hač do lěta 2026 wobzamknyli. Nadal chcedźa wjele pjenjez inwestować.

Kóšyna (AK/SN). We Łužiskej jězorinje maja hač do lěta 2026 dalše přistawy nastawać. Na jězorowym rjećazu ma priwatnikam a zjawnemu łódźnistwu potom móžno być, wot Złokomorowskeho jězora do dalšich jězorow jězdźić. Za turistow chcedźa dale Sedličanski-, Lejnjanski-, Bjezdowčanski- a Rański jězor dale wutwarić.

Tute cile wozjewi srjedu regionalna konferenca Łužiska jězorina. Na posedźenju w Kóšynje wobdźělichu so zastupjerjo turizma, komunow, wokrjesow a ministerstwow kaž tež towarstwow a zwjazkow. „Za lěto 2025 trjebamy přechodnje rjadowanje, zo by so łódźnistwo z pasažěrami mjez Saksej a Braniborskej po kanalach bjez łódźe ,aqua phönix‘ zrjadowało. Trjebamy jednotne rjadowanje łódźnistwa. Te hač do dźensa nimamy – hačrunjež staj wobaj nutřkownaj ministraj to slubiłoj“, podšmórny Siegurd Heinze, krajny rada wokrjesa Hornje Błóta-Łu­žica.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND