Ze zelenej energiju cyle prědku

wutora, 21. meje 2024
artikl hódnoćić
(0 )
Łužiscy zastupjerjo su list podpěraćelow komisarej Europskeje unije Thierryjej Bretonej (druhi wotprawa) přepodali. Mjez nimi běchu (wotlěwa) wjesnjanosta Rěčic Ralf Brehmer, Gubinski měšćanosta Fred Mahro, europski zapósłanc dr. Christian Ehler (CDU) a regionalny manager wobłuka Green Business LEAG Lars Katzmarek.  Foto: Andreas Kirschke Łužiscy zastupjerjo su list podpěraćelow komisarej Europskeje unije Thierryjej Bretonej (druhi wotprawa) přepodali. Mjez nimi běchu (wotlěwa) wjesnjanosta Rěčic Ralf Brehmer, Gubinski měšćanosta Fred Mahro, europski zapósłanc dr. Christian Ehler (CDU) a regionalny manager wobłuka Green Business LEAG Lars Katzmarek. Foto: Andreas Kirschke

Łužica ma so stać wodźacy pilotowy region Europy w transformaciji

Čorna Pumpa (AK/SN). Zelenu energiju nastupajo ma so Łužica z wodźacym regionom a prěnim tak mjenowanym „Zero Net Valley“, zelena dolina, pilotowym projektom w Europje stać. Zakład toho je zakoń wo industriji, kotraž mało abo žane škódne emisije njewustorkuje. Tutón je Europska unija před měsacom wobzamknyła. To je komisar EU Thierry Breton minjeny pjatk na konferency „Transformacija hospodarstwa“ w centrumje DOK3 Čornopumpskeho industrijnišća podšmórnył. Wjace hač 150 zastupjerjow z přede- wzaćow, zarjadow, zarjadnišćow, IHK Choćebuz a Drježdźany kaž tež wjesnjanosća, měšćanosća a krajni radźa je so wobdźěliło. Komunale zwjazkarstwo Łužiski kruh a europski zapósłanc dr. Christian Ehler (CDU) běštaj na schadźowanje přeprosyłoj. „Angažement politiki we Łužicy mje jara jima. Chcu tutu rozsudźenosć podpěrać“, rjekny Thiery Breton. Wot decembra 2019 je wón jako komisar EU zamołwity za nutřkowne wiki a posłužby.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND