Radźićeljo so zetkaja

pjatk, 11. meje 2018
artikl hódnoćić
(0 )

Njebjelčicy. Wuwzaćnje wutoru, a to 15. meje, wotměje so přichodne posedźenje Njebjelčanskeje gmejnskeje rady, tónraz w Miłočanskim socialnym bydlenskim domje blisko tamnišeje žaby. Započatk budźe w 19.30 hodź. Na programje steji mjez druhim předstajenje planowanja wutwara hłowneje dróhi přez Miłoćicy. Dale chcedźa wólbny proces za Serbski sejm rozłožić.

Do srjedźowěka a baroka

Wojerecy. Historiski spektakl za cyłu swójbu lubi časowa jězba do srjedźowěka a baroka, na kotruž móža so zajimcy jutře a njedźelu na Wojerowskim hrodźe a w susodnym zwěrjencu podać. Při wjacorych stejnišćach předstaja historiske rjemjesła. Na łuce zwěrjenca demonstruja ryćerske boje, nimo toho zaklinči srjedźowěkowska live-hudźba. Na hrodźe wotwjedu wopytowarjow do wšědneho dnja baroka a pokazaja wotpowědne reje. Wopyt płaći za dorosćenych wosom, za dźěći pjeć a za swójby 14 eurow.

Blockbuster k dnjej maćerje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Minjenu sobotu, 24. nowembra, wotmě so Budyskim NSLDź lětuša Schadźowanka. Tule namakaće někotre fotowe impresije.
Das alljährliche Treffen der sorbischen Studierenden, Absolventen und Gymnasiasten Schadźowanka fand am Samstag, den 24. November, zum

nowostki LND