Dźěćom pčołarjenje zbližić poručenje

pjatk, 14. junija 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Konječan Jan Šołta wěnuje zhromadnje ze swojim synom Gregorom, wnučku Jasmin a přichodnej dźowku Eddu (wotlěwa) wulki  dźěl wšědneho dnja pčołkam. Tuchwilu so woni wo to staraja, zo bychu so pčalace ludy rojili. Wažne Konječanskemu pčoła rjej Janej Šołće je, w běhu lět nazběrane znajomosće wo swojich chowancach, kotrež ma po milionach, šulerjam dale dawać , zo by młoda generacija serbskich pčołarjow dale rostła.  Foto: SN/Maćij Bulank Konječan Jan Šołta wěnuje zhromadnje ze swojim synom Gregorom, wnučku Jasmin a přichodnej dźowku Eddu (wotlěwa) wulki dźěl wšědneho dnja pčołkam. Tuchwilu so woni wo to staraja, zo bychu so pčalace ludy rojili. Wažne Konječanskemu pčoła rjej Janej Šołće je, w běhu lět nazběrane znajomosće wo swojich chowancach, kotrež ma po milionach, šulerjam dale dawać , zo by młoda generacija serbskich pčołarjow dale rostła. Foto: SN/Maćij Bulank

Jan Šołta ma wotpohlad, wědu na šulach šěrić, za dobry a trěbny

Konjecy/Drježdźany (SN/MiR). Tučasny trend, přirodu zachować pomhać, zawjazuje zdobom tež škit překasancow, předewšěm pčołkow. Hižo šulerjo trjebaja pohon, wědomje z wobswětom wobchadźeć. Sakske knježerstwo a sakski zwjazk pčołarjow stej podpisałoj zwjazowacy dokument pod hesłom „Šulerjo pomhaja pčołkam“. K tomu pohonjał je serbski pčołar Jan Šołta z Konjec na njedawnej rozmołwje ze sakskim statnym ministrom za kultus Christianom Piwarzom (CDU) w Ralbicach. Šołta mjeztym hižo jědnate lěto zajimowanym šulerjam Ralbičanskeje wyšeje šule wědu wo pčołarjenju posrědkuje. „Sym ministrej Piwarzej tehdy rjekł, zo dyrbjeli na kóždej šuli tajki poskitk měć. Při tym njejsym zatajił, zo žada sej angažement wot pčołarja wjele mocy, prócy a drobne dźěło.“ Konječan je dotal wšitke trěbne financne a materielne inwesticije sam přewzał. Tak wón jenož w Ralbicach za dorostom njepyta, ale posrědkuje swoju wědu šulerjam z Budyšina přez Chrósćicy hač do Kulowa.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND