Sport (15.11.19)

pjatk, 15. nowembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )

Kónctydźenski wolejbul

Po tym zo su Worklečanscy wolejbulisća tydźenja přećiwo Módro-běłym Wojerecy poziciju načolnika we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje přewzali, chcedźa woni jutře euforiju sobu do města wzać. Pola rezerwy MSV Budyšin 04 bychu wězo rady połnje dypkowali. Domjacy hrajny dźeń změje sobotu w Pančicach rezerwa HZ Pančicy-Worklecy.

16.11. 14:00 MSV Budyšin II –

  Viktoria Worklecy

16.11. 16:00 Schönbachske VV –

  Viktoria Worklecy (ž)

16.11. 14:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  Módro-běłe Wojerec II (ž)

16.11. 16:00 HZ Pančicy-Worklecy II –

  MSV Budyšin 04 III (ž)

23.11. 10:00 Módro-běłe Wojerecy II –

  Viktoria Worklecy (ž)

23.11. 14:00 JTVG Koblicy –

  HZ Pančicy-Worklecy (ž)

Běhaja wokoło Brusnika

Nimale 200 wobdźělnikow je so za 27. běh wokoło Brusnika (Braunsteich) wuchodnje Běłeje Wody přizjewiło. Tón přewjedu jutře wot 10 hodź. při dźěćacym přebywanišću KiEZ při Brusniku Běła Woda. Do startowych lisćin su mj. dr. tež Corinna Měrćinkowa z Chelna (5 km nordic walking), Roman Měrćink z Baćonja (běhanska čara 5 km) a Handrij Bejmak (hłowna čara 10 km) zapisani.

Kónctydźenska kopańca

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND