Na wiki reagowali poručenje

srjeda, 04. decembera 2019
artikl hódnoćić
(0 )
Z pomocu moderneje techniki zamóže sobudźěłaćer Kamjenjanskeje kaolinownje, Uwe Wagner z Róžanta, jednotliwe produkciske procesy dokładnje dohladować. Nawo du zawoda Helmuta Struchtrupa (wotprawa) wón wězo informuje a zawěsća, zo wšitko po pla nje běži.  Foto: SN/Hanka Šěnec Z pomocu moderneje techniki zamóže sobudźěłaćer Kamjenjanskeje kaolinownje, Uwe Wagner z Róžanta, jednotliwe produkciske procesy dokładnje dohladować. Nawo du zawoda Helmuta Struchtrupa (wotprawa) wón wězo informuje a zawěsća, zo wšitko po pla nje běži. Foto: SN/Hanka Šěnec

Kamjenej (SN/BŠe). Kaolinownja w Kamjenej pola Rakec wudobywa mjenje kaolina, štož so na něhdźe 100 sobudźěłaćerjow wuskutkuje. Hižo wot awgusta dźěłaja tam jenož wot póndźele do štwórtka. Kaž nawoda zawoda Helmut Struchtrup wuzběhnje, njejsu pak dźě­łowe městna přistajenych wohrožene. „Wupowědźenja zawodnych přičin dla žane njebudu“, je wón přeswědčeny.

Skrótšić dźěłowy čas je reakcija na wiki, kotrež so dźeń a dale přeměnjeja. Kaolin­ z Łužicy wšak wužiwaja přewažnje, ně­hdźe po 95 procentach za zhotowjenje wysokohódnotneje papjery, kaž su to na při­kład wabjenske katalogi a magaciny. Ličba tajkich wudźěłkow pak woteběra. Mjenje abo bóle wina na tym je digitalna tech­nika, z pomocu kotrejež so ludźo informuja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND