Serbscy běharjo so w mjezyfazy přihotow testowali

srjeda, 29. januara 2020
artikl hódnoćić
(0 )

Wuměnjenja za trening w přirodźe na nowu sezonu běharjow wurjadne

W swojim 65 lět trajacym sportowanju jako běhar njejsym dotal móhł pod tajkimi­ wurjadnymi, nimale nalětnimi wje­dro­wymi poměrami w tydźenjach so kónčaceho a spočatk lěta w přirodźe trenować a so wubědźować kaž tónkróć.

W zymskich měsacach wot nowembra hač do kónca februara přihotuja so bě­harjo zaso na wurisanja noweje sezony. W mjezyčasu intensiwneho treninga w přirodźe při najwšelakorišim wjedrje so pak tež rady na tym abo tamnym crossowym wubědźowanju wobdźěleja. Běhar chce dźě wědźeć, hač su so dotal nałožena móc, wobjim treninga a prawa spěšnosć wudanili. Štóž pak dyrbi runje w tej dosć ćežkej fazy za ćěło a duch dźěle ze swo­jeho intensiwneho zwučowanja šmórnyć, dyrbi potom w poprawnej wu­bědźo­wanskej sezonje wosebje we wutrajnosći ze słabšimi wukonami ličić. Najwjetši dyr je stajnje dlěša chorosć!

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND