Serbšćina je „sól w poliwce“ poručenje

wutora, 19. meje 2020
artikl hódnoćić
(0 )
W Budyskim powołanskošulskim centrumje maja pjekarscy wučomnicy najlěpše wuměnjenja. Wšako je tam kuchnja z modernymi nastrojemi zarjadowana. Henry Wunderling (2. wotlěwa) a Uwe Pfeifer (naprawo) wuwučujetaj Saruh Schneider, Felixa Hattara a Lucy Nossek. Mjeztym je so tež Domowina za to wuprajiła, wučomnikow dale w Budyšinje wukubłać. Naćisk sakskeje statneje kenclije k přerjadowanju powołanskich šulow dotal předwidźi, zo měli wučomnicy do Zhorjelca jězdźić.  Foto: Carmen Schumann W Budyskim powołanskošulskim centrumje maja pjekarscy wučomnicy najlěpše wuměnjenja. Wšako je tam kuchnja z modernymi nastrojemi zarjadowana. Henry Wunderling (2. wotlěwa) a Uwe Pfeifer (naprawo) wuwučujetaj Saruh Schneider, Felixa Hattara a Lucy Nossek. Mjeztym je so tež Domowina za to wuprajiła, wučomnikow dale w Budyšinje wukubłać. Naćisk sakskeje statneje kenclije k přerjadowanju powołanskich šulow dotal předwidźi, zo měli wučomnicy do Zhorjelca jězdźić. Foto: Carmen Schumann

Wukubłanje na wosoby poćahowace so rjemjeslniske posłužby zachować

Budyšin (SN/BŠe). Hladajo na přerjadowanje syće powołanskich šulow w Swobodnym staće Sakskej so nětko tež Zwjazk Łužiskich Serbow – Domowina słowa jima, posrědkujo swoje wobmyslenja kultusowemu ministrej Christianej Piwarzej (CDU). Po naćisku ministerstwa ma so na přikład pjekarske wukubłanje w Zhorjelcu zaměstnić. Diskusiju wo naćisku chcedźa bórze zahajić. Domowina je minjeny tydźeń jasne stejišćo k naćiskej zabrała a na to pokazała, rěčne rumy zachować. Runje pjekarjo tajke skića, hdźež móža z kupcami samozrozumliwje serbsce rěčeć.

Serbska fachowa šula za socialnistwo je kruty wobstatk Budyskeho powołanskeho centruma, rěka w lisće Domowiny. Dokelž stej wobstejacej směraj „hospodarstwo a technika“ a ,,zežiwjenje a domjacnosć“ zjednoćenej, skića so tam nowe šansy, na kotrež serbski sydlenski rum tež w druhich wukubłanskich profilach wuprudźa. Domowina skedźbnja tuž na to, wšitke na wosoby poćahowace so posłužby w rozmyslowanjach wobkedźbować, dokelž maja so wšitke wobłuki zesylnić.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND