Čitarnja zaso wočinjena

wutora, 08. junija 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Z negatiwnym koronatestom a z terminom hodźi so wot dźensnišeho zaso čitarnja Budyskeje měšćanskeje biblioteki wužiwać. Tam maja nimo normalnych dźěłowych městnow tež internetne a multimedijowe městna. Termin skazać móža zajimcy pod telefonowym čisłom 03591/ 534 809.

Rozšěrjeja časy testow

Smochćicy. Testowanski centrum na koronu w Smochćicach swoje dotalne wotewrjenske časy za wopytowarjow sawrijoweho parka rozšěrja. Kubłanišćo swj. Bena nětko wšědnje, wot póndźele hač do njedźele, stajnje hač do 13 hodź. ludźi na test wita. Póndźelu započinaja hižo rano w šesćich, dalše dny w sedmich, sobotu we wosmich a njedźelu w dźewjećich. Zajimcy dyrbja so přizjewić. Terminy po­srědkuja z pomocu internetneho kalendra pod abo telefonisce pod čisłom 035935/220 (wot póndźele do pjatka wot 10 do 12 hodź.). Sobu přinjesć dyrbja zajimcy chorobnu kartku. Za negatiwny test dósta­waja woni digitalny a na papjerje wobkrućeny wuslědk. Ludźo ze symptomami schorjenja pak njeměli přińć, ale maja so hnydom na swojeho lěkarja wobroćić.

Ekskursija na hrodźišćo

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND