Nakupować haj, ale prošu z měru

štwórtk, 05. awgusta 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Wšudźe wabja wikowarjo z hrabnjenčkami, rabatami a dalšimi srědkami, zo bychu ludźi po cyłym swěće ke kupowanju pohonjeli. W interneće činja to mjez druhim z tak mjenowanym personalizowanym wabjenjom, kotrež kupcam pokazuje, što trjebaja a što je runje w poskitku. Hač pak to woprawdźe trjebaja, je wulke prašenje.  Foto: unsplash Wšudźe wabja wikowarjo z hrabnjenčkami, rabatami a dalšimi srědkami, zo bychu ludźi po cyłym swěće ke kupowanju pohonjeli. W interneće činja to mjez druhim z tak mjenowanym personalizowanym wabjenjom, kotrež kupcam pokazuje, što trjebaja a što je runje w poskitku. Hač pak to woprawdźe trjebaja, je wulke prašenje. Foto: unsplash

Ludźo po wšěm swěće přetrjebuja dźeń a wjac resursow zemje. Kaž w Serbskich Nowinach z 29. julija rozprawjachmy, bliži so přetrjeba zaso stawej do korona­pandemije, kaž su wobličenja non-profitoweje organi­zacije Global Footprint Network ze sydłomaj w USA a Šwicarskej wunjesli. Tak wědomostnicy zdźělichu, zo bě 29. julij lětuši tak mjenowany dźeń přećeženja zemje – dźeń to, wot kotrehož bjerjemy zemi resursy, kotrež wona lětsa wjace wobnowić njemóže. „Wot toho dnja zemju potajkim přewužiwamy“, praješe rěčnik organizacije Germanwatch Steffen Vogel powěsćerni dpa. Tež my smy na přećeženju zemje sobu wobdźěleni, a to zdźěla samo wšědnje. Ber­linjan Helmut Schippel, z Hornjeje Łužicy pochadźacy wjelelětny dopisowar našeho wječornika, je sej runje wo tejle tematice hłowu łamał a dawa tule swoje mysle nastupajo přetrjebu resursow a wašnja nakupowanja a konsumowanja do diskusije.

wozjewjene w: Diskusija
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk