Treningowe lěhwo wolejbulistkow Viktorije Worklecy zazběh było

wutora, 14. septembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )
Ze swojim trenarjom Stephanom Mühlom (naprawo, Worklecy) su Worklečanki njedawno treningowe lěhwo přewjedli, kotrež tworješe zazběh přihotow na nowu hrajnu dobu.  Foto: Tereza Wićazowa Ze swojim trenarjom Stephanom Mühlom (naprawo, Worklecy) su Worklečanki njedawno treningowe lěhwo přewjedli, kotrež tworješe zazběh přihotow na nowu hrajnu dobu. Foto: Tereza Wićazowa

W awgusće přewjedźechu wolejbulistki Viktorije Worklecy třidnjowske treningowe lěhwo w domjacej sportowej hali. Tak zahajichu Worklečanki aktiwny přihot na hrajnu dobu 2021/2022 we wobwodnej lize wuchodneje Sakskeje.

Zazběh tworješe prěnja treningowa jednotka pjatk wječor we Worklečanskej ćěło­zwučowarni. Hłowne ćežišćo běchu wšelakore hrajne formy. Zakónčaca hra treningowy zazběh skulojći. Za sobotu běchu hnydom tři jednotki planowane. Dopołdnja trenowachu wolejbulistki hornje přihraće. Mjez druhim pospytachu so w přihrawkach přez hłowu, štož bě za přistajerki wažne zwučowanje. Prěni blok wotzamknychu z hru. Po něhdźe hodźinskej přestawce slědowaše druha jednotka, hdźež tworješe delnje přihraće – technika, znata jako bager – fokus. Tež tam přewjedźechu wšelakore zwučowanja. Tež druhi blok z hru wotzamknychu.

wozjewjene w: Sport
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk