Cyła brunica w jamje najskerje trěbna njeje

srjeda, 24. nowembera 2021
artikl hódnoćić
(0 )

Choćebuz (SN/BŠe). Wobswětowy zwjazk Zelena liga w Braniborskej a priwatni wobsedźerjo ležownosćow sej wot hór­niskich zarjadow žadaja, zo so w padźe njewužiwanja hižo wotkryteje brunicy tamne wuhlowe jamy pomjeńša. Pozadk toho je, zo předewzaće Łužiska energija a milinarnje (LEAG) wuhlo w Janšojskej jamje dospołnje njewudobywa, ale je tam zdźěla ležo wostaji. „Njeje móžno, zo LEAG brunicu na swojich ležownosćach wostaji, dalšim wobsedźerjam pó­dy pak z wuswojenjom hrozy. Hórniske zarjady měli na městnje zakročić, dokelž je tajke rubježne wudobywanje zakazane. Je-li mjenje brunicy trěbne, měli wot­powědnje mjenje do přirody a priwat­neho wobsydstwa zapřimnyć“, wuswětla prawiznik dr. Philipp Schulte.

Zelena liga wotnaja před Wochožanskej brunicowej jamu lěs, kotryž nochcedźa wobsedźerjo energijowemu přede­wzaću předać. Listej Sakskemu wyšemu hórniskemu zarjadej w Freibergu su so dalši wobsedźerjo ležownosćow přizamknyli.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

słowo lěta 2020

nawěšk