Předewzaće ma nowe mjeno

srjeda, 05. januara 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Ramona Fischer a Brigita Salowscyna (wotlěwa) stej zhromadnje wuspěšne předewzaće hladanja staršich ludźi wutworiłoj a wjedłoj. Brigita Salowscyna so nětko na wuměnk poda. Ramona Fischer wostanje dale jednaćelka.  Foto: Silke Richter Ramona Fischer a Brigita Salowscyna (wotlěwa) stej zhromadnje wuspěšne předewzaće hladanja staršich ludźi wutworiłoj a wjedłoj. Brigita Salowscyna so nětko na wuměnk poda. Ramona Fischer wostanje dale jednaćelka. Foto: Silke Richter

Wojerowske předewzaće „Fischer & Salow­sky“ je Erfurtskej předewzaćelskej skupinje „aiutanda PflegeBienen“ přistupiło. Za sobudźěłaćerjow, woby­dlerjow a pacientow so ničo dale nje­změni.

Wojerecy (SiR/SN). Wot spočatka lěta 2022 ma Wojerowske předewzaće „Fischer & Salowsky“ nowe mjeno „aiutanda PflegeBienen“. Přičina změny je, zo so Bri­gita Salowscyna na wuměnk roz­žohnuje. Ramona Fischer wostanje dale jednaćelka. Iniciatorce stej před nimale 30 lětami započałoj, we Wojerecach a pozdźišo tež we wokolinje swoje předewzaće natwarjeć. Započałoj stej 1994 z mobilnej hladanskej słužbu. Tón stej angažowanej žonje załožiłoj, zo byštej wužadanjam demografiskeje změny wot­powědowałoj a předewšěm staršim ludźom wšědnu podpěru skićiłoj.

wozjewjene w: Socialne
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND