Woda nětko šefowy nadawk

srjeda, 22. junija 2022
artikl hódnoćić
(0 )

We wodźiznach Łužicy hač do Berlina so situacija dale přiwótřa

Zły Komorow (SN/BŠe). Wjele wobydlerjow we Łužicy zhladuje z wulkej starosću na trajacu suchotu, wšako je dale a mjenje wody k dispoziciji. Nimale we wšitkich rěkach ćeće tuchwilu mało wody a přichodne dny meteorologojo wjele spadkow njewěšća. Tež ze stron politiki so nětko něšto hiba. Tak chce sakske knježerstwo 27. junija zakładnu koncepciju wodoweho zastaranja 2030 předstajić. Suche lěta w zašłosći wšak su dopokazali, zo so klima měnja a suche periody z mało spadkami přiběraja.

wozjewjene w: Hospodarstwo
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND