„Smy prěni raz w połfinalu“ poručenje

pjatk, 01. julija 2022
artikl hódnoćić
(0 )
Serbske mustwo steji prěni raz w połfinalu europeady. Wuspěch to, nad kotrymž so předewšěm koparjo serbskeho mustwa, mjez nimi Pětr Domaška, Danny Kobelt a Maksimilian Zahrodnik (wotlěwa), wulce wjesela.  Foto: Jörg Stephan Serbske mustwo steji prěni raz w połfinalu europeady. Wuspěch to, nad kotrymž so předewšěm koparjo serbskeho mustwa, mjez nimi Pětr Domaška, Danny Kobelt a Maksimilian Zahrodnik (wotlěwa), wulce wjesela. Foto: Jörg Stephan

Serbske mustwo w štwórćfinalu Chorwatow ze Serbiskeje z 3:1 přewinyło

Šmihel (mz/SN/JaW/JBo). Serbske mustwo je na tuchwilu so wotměwacych 4. europskich mišterstwach naro­dnych mjeńšin Europy w Awstriskej pola Korutanskich Słowjencow do połfinala zaćahnyło. To bě wčera nawječor powěsć dnja, kotraž wšitkich koparjow kaž tež mnohich přiwisnikow wulce zwjesela. Je to scyła prěni raz w stawiznach europskeho turněra, zo hraje serbske mustwo w połfinalu. „Smy dźensa cyle kra­sny historiski wokomik dožiwili, smy prěni raz w połfinalu europeady. Sym tak zbožowny“, zwurazni čłon serbskeje delegacije na europeadźe Clemens Škoda.

wozjewjene w: Sport

Galerija

dalši wobraz (1)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND