Za dyrdomdej so přizjewić

pjatk, 19. meje 2023
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin. Rěčny centrum WITAJ přewjedźe w kooperaciji z Němsko-Serbskim ludowym dźiwadłom za šulerjow 3. a 4. lětnika serbskich zakładnych šulow pjatk, 9. junija, čitanski dyrdomdej na Budyskich wěžach. Nóžkujo po starym měsće wopytaja šulerjo tři wšelake wěže, zhonja stawizniske zajimawostki a předčitaja sej na wěžach mjez sobu ze swojich serbskich knihow. Mały piknik, zabawne hry a kónčny kwis zhromadny wječor skulojća.

Městna su wobmjezowane, přizjewjenja přijimuje RCW wot 22. do 26. meje.

Darmotnje do muzeja

Budyšin. Na Mjezynarodnym dnju muzejow, 21. meje, je njedźelu tež w Serbskim muzeju zastup darmotny. Je to dobra składnosć sej wustajeńcu „Čej’ da sy?“ wobhladać. W 15 hodź. poskići so wodźenje w němskej rěči a w 16 hodź. w serbskej rěči.

Poskića prózdninskej lěhwje

wozjewjene w: Z městow a wsow
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND