Wuprawa do Berlina so poradźiła

srjeda, 17. apryla 2024
artikl hódnoćić
(0 )
W Berlinskim Muzeju Europskich kulturow wobhladachu sej wobdźělnicy wuprawy wosebitu wustajeńcu „Wo pčołkach a ludźoch“.  Foto: Stefan Hejduška W Berlinskim Muzeju Europskich kulturow wobhladachu sej wobdźělnicy wuprawy wosebitu wustajeńcu „Wo pčołkach a ludźoch“. Foto: Stefan Hejduška

Sobotu podachu so čłonojo Budyskeje župy „Jan Arnošt Smoler“ při krasnym słónčnym wjedrje na wuprawu, tónraz do Berlina.

Wosebita wustajeńca „Wo pčołkach a ludźoch“ w Muzeju Europskich kulturow běše prěni cil. Před muzejom so wšitcy za foto zestupichmy. Wěcywustojne wjedźenje a žiwe komentary k wosebitosćam pčołarjenja w Słowjenskej wšitkich zajimowachu. Škoda, zo nazajtra tutu wustajeńcu hižo wottwarichu, hewak bychu sej dalši pčołarjo z Łužicy eksponaty ze Słowjenskeje runjež wuslědźić móhli. Wobhladujo sej druhe rumnosće tutoho wosebiteho muzeja Europskich kulturow nam napadny, zo Serbja tam nimo jedneje klanki zastupjeni njejsu. To by tola jónu projekt za Serbskej muzejej w Budyšinje a Choćebuzu było, wopytowarjam němskeje stolicy z wysokim niwowom Serbow předstajić!

wozjewjene w: Serbski powěstnik
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND