×

Powěsć

Failed loading XML...

Krótkopowěsće (06.06.24)

štwórtk, 06. junija 2024
artikl hódnoćić
(0 )

Zakónčacy koncert młodźiny

Drježdźany. Sakscy, we wobłuku lětušeho wubědźowanja Młodźina hudźi wuznamjenjeni talenty su wčera na Drježdźanskim hrodźe Albrechtsberg koncert mytowanych wuhotowali. Mjez druhim zahra Wotrowčan Adrian Simon na klawěrje, kiž słuša k dohromady 13 wobdźělnikam z wokrjesow Budyšin a Zhorjelc, kotřiž běchu we wurisanju „podestowe“ městna docpěli.

Muzej čěskeho łódźnistwa

Veletov. Najebać połoženja wosrjedź Europy ma Čěska njewočakowano wulku tradiciju mórskeje pławby. We Veletovje pola Kolína chcedźa tohodla w juliju wosebity muzej wotewrić. Ekspozicija měri so na wulku mórsku flotu z časa Čěskosłowakskeje, kotraž bu w 1990tych lětach rozpředata. Přehladka ma samo originalny kapitanski móst zbywaceje łódźe Třinec wopřijimać, kotraž tuchwilu w Rotterdamje na zešrotowanje čaka.

Wjace pjenjez w kapsy

wozjewjene w: Krótkopowěsće
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND