Znajomosće rěče certifikować dać

wutora, 23. februara 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Hornjo- a delnjoserbšćinu wuknjacy móža swoje rěčne znajomosće a kmanosće nětko online přepruwować. Rěčny centrum WITAJ je wčera za to wotewrěł nowy online-poskitk pod www.sprachzertifikat-sorbisch.de.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND