Wosebita knižna premjera w Smolerjec kniharni

srjeda, 01. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Jěwa-Marja Čornakec je dźensa šulerjam rjadownje 3a Serbskeje zakładneje šule Budyšin swoju nowu knihu wo wrobliku Fridźe předstajiła.  Foto: SN/Maćij Bulank Jěwa-Marja Čornakec je dźensa šulerjam rjadownje 3a Serbskeje zakładneje šule Budyšin swoju nowu knihu wo wrobliku Fridźe předstajiła. Foto: SN/Maćij Bulank
Budyšin (SN/MiR). Lětuši Mjezynarodny dźeń dźěsća bě Ludowemu nakładnistwu Domowina přičina, přeprosyć sej šulerjow Serbskeje zakładneje šule Budyšin. „Zwjetša wšak nowe knihi na našich šulach předstajamy. Tónkróć smy so za premjeru nowostki z pjera Jěwy-Marje Čornakec w našim domje rozsudźili“, rjekny zamołwita za marketing w LND Měrka Mětowa. „Do knihi zapřijaty je samo wumolowanski zešiwk.“ 19 šulerjow rjadownje 3a je sej dźensa z wučerkomaj Reginu Jakubašec a Moniku Kolcowej kniharnju a wotrjad za zhotowjenje wopytało. „Smy so na wopyt derje přihotowali. Hižo dny do toho su šulerjo za słowami, kotrež njeznajachu, w słownikach pytali. Tak su nětko wšitko jara derje zrozumili“, rjekny Regina Jakubašec. Tole zwěsći tež nawodnica kniharnje Annett Šołćic, kotraž je so z dźěćimi wo stawiznach kniharnje kaž tež bohatym a wšelakorym poskitku serbsce rozmołwjała. Wona skedźbni šulerjow na mnohe zarjadowanja za dźěći a dorosćenych, kotrež Smolerjec kniharnja wuhotuje. Při tym wšak tež zhoni, zo znaja młodźi wopytowarjo tójšto serbskich spisowaćelow.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND