Lěsny dźeń ma lubosć k přirodźe přisporjeć

pjatk, 03. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lěsna a krajinowa planowarka Christina Handrikowa (nalěwo) je z Worklečanskimi šulerjemi insekty dokładnje pod lupu wobkedźbowała.  Foto: Feliks Haza Lěsna a krajinowa planowarka Christina Handrikowa (nalěwo) je z Worklečanskimi šulerjemi insekty dokładnje pod lupu wobkedźbowała. Foto: Feliks Haza

Worklecy (SN/MiR). Wosom skupin šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na runje telko stacijow wokoło bliskeho Handrikec hata wjesć běše wčera logistiske wužadanje. Hišće rano běchu wučerjo wahali, hač so na puć po­dadźa. Christina Handrikowa, wotrjad­nica w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za lěsne a krajne planowanje, pak jich změrowa, zo so wuwjedri. A tomu tež tak bě. 98 šulerjow 1. do 4. lětnika z wučer­kami poda so krótko po wosmich na prěnju staciju. Wšitcy běchu na lětuši lěsny dźeń derje přihotowani. Kóžde druhe lěto tajki na šuli zarjaduja. „Chcemy, zo šulerjo swoju domiznu a přirodu lubuja“, rjekny šulska nawodnica Lucija Kuškec, „tajkile dźeń w přirodźe je dobra składnosć, jim wosebite zaćišće posrědkować. Zdobom je to cyle praktiske wašnje wuwučowanja.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND