Lěsny dźeń ma lubosć k přirodźe přisporjeć

pjatk, 03. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Lěsna a krajinowa planowarka Christina Handrikowa (nalěwo) je z Worklečanskimi šulerjemi insekty dokładnje pod lupu wobkedźbowała. Foto: Feliks Haza Lěsna a krajinowa planowarka Christina Handrikowa (nalěwo) je z Worklečanskimi šulerjemi insekty dokładnje pod lupu wobkedźbowała. Foto: Feliks Haza

Worklecy (SN/MiR). Wosom skupin šulerjow Serbskeje zakładneje šule „Michał Hórnik“ Worklecy na runje telko stacijow wokoło bliskeho Handrikec hata wjesć běše wčera logistiske wužadanje. Hišće rano běchu wučerjo wahali, hač so na puć po­dadźa. Christina Handrikowa, wotrjad­nica w Budyskim krajnoradnym zarjedźe za lěsne a krajne planowanje, pak jich změrowa, zo so wuwjedri. A tomu tež tak bě. 98 šulerjow 1. do 4. lětnika z wučer­kami poda so krótko po wosmich na prěnju staciju. Wšitcy běchu na lětuši lěsny dźeń derje přihotowani. Kóžde druhe lěto tajki na šuli zarjaduja. „Chcemy, zo šulerjo swoju domiznu a přirodu lubuja“, rjekny šulska nawodnica Lucija Kuškec, „tajkile dźeń w přirodźe je dobra składnosć, jim wosebite zaćišće posrědkować. Zdobom je to cyle praktiske wašnje wuwučowanja.“

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

 • Serbski komponist, hudźbnik a spěwar Měrćin Weclich je minjenu sobotu a njedźelu w Budyskim Kamjentnym domje přewšo wuspěšnje koncertował. Přeprosył bě sej za to mnohimi hosći kaž tež młodych talentow, kotřiž z nim zhromadnje na jewišću publikum zaho
 • Měrćin Weclich a Serbski młodźinski oktet - Martin Wetzlich und das Sorbische Jugendoktett
 • Měrćin Weclich a dźěćaca spěwna skupina Šumlabrum - Martin Wetzlich und die sorbischer Kindergesangsgruppe Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Šumlabrum - Schumlabrumm
 • Měrćin Weclich a młody hudźbnik Chrystof Mikławšk (wotprawa) – Martin Wetzlich und Christoph Mikwauschk (von rechts)
 • Jamila Hórnikec - Jamila Hornig
 • Matteo Hórnik - Matteo Hornig
 • Rejwarki a rejwarjo Serbskeho folklorneho ansambla Wudwor – Tänzerinnen und Tänzer des Sorbischen Folkloreensembles Wudwor
 • Live-hudźba je najlěpša - Live-Musik ist die allerbeste
 • Walentin Bjedrich při pianje - Valentin Bedrich am Piano
 • Kapała pod nawodom Malty Rogackeho (2. wotprawa) je live hudźiła - Malte Rogacki (2. von rechts) und Band spielten live
 • Měrćin Weclich a Měrko Brankačk (wotlěwa) – Martin Wetzlich und Mirko Brankatschk (von links)
 • Poradźenej kocnertaj - Zwei wirklich gelungene Konzerte

nowostki LND