Ralley po sprjewinym měsće

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). Měšćanska rallye po Budyšinje je dźensa młodostnych chětro wužadała. Šulerjo 7. do 9. lětnika Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor podachu so dopołdnja do wšelakich kóncow sprjewineho města. Přičina jich přebytka krótko do zakónčenja šulskeho lěta je, wopominać Jurja Brězana składnostnje jeho stotych posmjertnych narodnin. Nadawk, z kotrymž so młodostni zaběrachu, bě, spřistupnić sej žiwjenje a skutkowanje najskutkownišeho serbskeho spisowaćela w druhej połojcy 20. lětstotka.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND