Čěšćinarjo za film myto dóstali

srjeda, 22. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Čěšćinarjo 8. lětnika Serbskeho gymnazija Budyšin su so lětsa na zwjazkowym wubědźowanju „Cuze rěče“ wobdźělili. Přewšo zbožowni nawróćichu so woni z mytowanja z 3. městnom.

30. meje 2016 běše skónčnje tak daloko: Po połdra lěće pilneho dźěła zhonichu šulerjo-čěšćinarjo 8. lětnika, zo su na mytowanje do Sakskeho krajneho sejma přeprošeni. Za wurisanje zapodali běchu woni swój film „Narodil se Kristus pán“ (Jězus je so narodźił). Myta přepoda šulerjam sakska ministerka za kubłanje Brunhild Kurth (CDU). 13 šulerjow bě so spočatk šulskeho lěta 2015/2016 rozsudźiło, so na zwjazkowym wubědźowanju cuzych rěčow w kategoriji „TEAM SCHULE“ wobdźělić. Nawod přewza Karoline Schreiter, a kóždy dósta swój nadawk a swoju rólu w scenariju. Projektej wěnowachmy jednu hodźinu tydźensce, tak zo běchmy hakle lětsa w januarje hotowi. Při tym jednaše so dospołnje wo šulerski projekt: Šulerjo wumyslichu sej sami dialogi a jednanje, Darius a Jacob staj wšitko z fotokameru natočiłoj a Jacob je cyły film zestajał. Wliw wučerki wobmjezowaše so na rěčne korektury dialogow, kotrež běchu wězo­ w čěšćinje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND