Chcedźa přiwuknyć

wutora, 28. junija 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Na dźěłarničce „Krabat between us“ w Budyskim Kamjentnym domje wobdźěleja so sydom serbskich a wjacori syriscy a afghaniskich młodostnych, ale tež někotři Němcy a Češa. René Kruner, alias SAFArtifex, projekt wuměłsce nawjeduje. Milenka Rječcyna chcyše wědźeć, što je młodostnych pohnuło so na dźěłarničce wobdźělić.

Maximilian Barthel: Mam němske a italske korjenje. Sym nětko zakónčił 10. lětnik na Gottlieba-Daimlerowej wyšej šuli Budyšin. Chcu na gymnaziju maturu z fachowym wusměrjenjom na socialnym polu złožić a so potom na wotpowědny studij podać. Wěm lědma něšto wo Serbach, ale zajimuju so za nich. Chcu w běhu dźěłarnički składnosć wužiwać, wjace wo serbskej kulturje zhonić a časćišo serbsku rěč słyšeć. Zajimuju so za wšelake wuměłske směry, wosebje pak za rysowanje a hudźbu. Sam hraju na gitarje a spěwam.

wozjewjene w: Kubłanje

Galerija

dalši wobraz (1) dalši wobraz (2)
dalši wobraz (3)
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nowostki LND