Z poskitkami bóle wabić poručenje

wutora, 05. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zamołwity za muzejowu pedagogiku w Budyskim Serbskim muzeju Měrćin Brycka je dźensa dopołdnja z Hodźijskimi hortowymi dźěćimi po Židowje hač na Hrodźiško pućował. Při tym powědaše jim wo serbskich bajowych postawach. Přichodne dny chcedźa dalše tři skupiny tónle prózdninski poskitk muzeja wužiwać.  Foto: SN/Maćij Bulank Zamołwity za muzejowu pedagogiku w Budyskim Serbskim muzeju Měrćin Brycka je dźensa dopołdnja z Hodźijskimi hortowymi dźěćimi po Židowje hač na Hrodźiško pućował. Při tym powědaše jim wo serbskich bajowych postawach. Přichodne dny chcedźa dalše tři skupiny tónle prózdninski poskitk muzeja wužiwać. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyski Serbski muzej zabawja dźěći z ekskursijemi po měsće

Budyšin/Kamjenc (SN/MiR). Zaměr prózdninskich poskitkow w muzejach njeje, jeničce dźěći a młodostnych zabawjeć. „Nam dźe wo to, w nich tež zajim budźić za zarjadowanja a wustajeńcy, kotrež přez cyłe lěto poskićamy“, praji zamołwity za medijowu pedagogiku w Budyskim Serbskim muzeju Měrćin Brycka. Tak je wón lětsa sčasom za prózdninske poskitki w muzeju wabił. „Sym so wosebje na dźěćace dnjowe zarjadnišća w Budyšinje a blišej wokolinje wobroćił, wotpowědnje zwiskam, kotrež dotal do tajkich pěstuju“, wón rozłožuje.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

Serbska debata

nowostki LND