Hordosć budźiła

srjeda, 06. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W Choćebuskej radnicy wotewrěchu wčera wječor wustajeńcu z wobrazami tamnišeho fotografa Gerda Ratteija. Přehladka swědči wo mjeztym 24lětnej aktiwnej dźěławosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz, wosebje pak wo skutkowanju jeje nawodnicy Marje Elikowskeje-Winkleroweje. Foto: Michael Helbig W Choćebuskej radnicy wotewrěchu wčera wječor wustajeńcu z wobrazami tamnišeho fotografa Gerda Ratteija. Přehladka swědči wo mjeztym 24lětnej aktiwnej dźěławosći Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu Choćebuz, wosebje pak wo skutkowanju jeje nawodnicy Marje Elikowskeje-Winkleroweje. Foto: Michael Helbig

Choćebuz (WeM/SN). Z delnjoserbskim postrowom witaše kulturny wotrjadnik Choćebuskeho měšćanskeho zarjadnistwa Bernd Warchold wčera wječor hosći do foyera měšćanskeje radnicy. Tam su składnostnje 24lětneho wobstaća Šule za delnjoserbsku rěč a kulturu nowu wustajeńcu wotewrěli. W krótkej narěči wu­zběhny Warchold wuznam a skutkownosć mjenowaneho kubłanišća, kotrež je dotal něhdźe 3 300 zarjadowanjow z 49 600 wobdźělnikami organizowało.

Nawodnica Marja Elikowska-Winklerowa, kotraž ma na załoženju a wuspěšnym wobstaću rěčneje šule wulke zasłužby, poda so spočatk noweho lěta na wuměnk. Z trajnej angažowanosću a ze sensibelnym skutkowanjom zamó rodźena Pólka a wuznawaca so Delnjoserbowka mjez mnohimi hordosć na serbstwo w regionje budźić. Wona je jim pomhała kompleks mjenjehódnoty přewinyć a so přiwobroćić zdźědźenej rěči kaž tež nałožkam słowjanskich prjedownikow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

HSSL23

nowostki LND