Žiwjenje a tworjenje spisowaćela sej zbližili

štwórtk, 21. julija 2016
artikl hódnoćić
(0 )
W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała.  Foto: Milenka Ertelowa W něhdyšim bydlenskim domje Jurja Brězana w Budyšinje je dr. Beata Brězanowa (naprawo) šulerjam Radworskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ wo serbskim spisowaćelu powědała. Foto: Milenka Ertelowa

Šulerjo Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor po­dachu so posledni tydźeń minjeneho šulskeho lěta na puć, zo bychu sej wosobinu Jurja Brězana zbližili. Na wosebitym projektnym dnju zaběrachu so z jeho wosobinu, njewšědnosćemi a twórbami.

Hižo w hodźinach serbšćiny zeznajomichu so šulerjo ze žiwjenjom a skutkowanjom spisowaćela składnostnje jeho po­smjertnych narodnin. Dźěći 5. a 6. lětnika dojědźechu sej direktnje do Hornjeho Hajnka, hdźež jim sobudźěłaćerjo Rěčneho centruma WITAJ na zajimawe a kreatiwne wašnje žiwjenje spisowaćela a jeho wokolinu zbližichu. Hrajo, čitajo, paslo a pućujo zhonichu woni zajimawostki z jeho wšědneho dnja. Wosebje spodobaše so jim rallye wokoło Brězanoweho domu. Šulerjo 7. do 9. lětnika zetkachu so samsny dźeń w Budyšinje na žurli Serbskeho domu. Tu bě start a cil nimale štyrihodźinskeje měšćanskeje rallye.

Sprjewine město jako centrum Serbow zeznali

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND