Digitalizowanje w šuli tež serbsce

srjeda, 19. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin/Chrósćicy (SN/MiR). Něhdźe 200 zajimcow je so za prěnju fachowu konferencu 2plus pod hesłom „Perspektiwy pytać“ přizjewiło. Ta wotměje so tule sobotu w Chróšćanskej Jednoće. Dalekubłanske zarjadowanje měri so wosebje na wučerjow kaž tež kubłarjow. Informacije móžeja woni po tym jako wšědny dźěłowy grat wužiwać.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND