Tomaš Lukaš budźe na wyšej šuli w Ralbicach warić

štwórtk, 27. oktobera 2016
artikl hódnoćić
(0 )
Zamołwita za marketing w Ludowym nakładnistwje Domowina Měrka Mětowa, kuchar Budyskeho „Wjelbika“ Tomaš Lukaš a lektorka LND Weronika Žurowa (wotlěwa) su dźensa dobyćerja wubědźowanja „Warimy z Tomašom“ wuzwolili. Je to 5. lětnik Ralbičanskeje wyšeje šule. 2. lětnik Serbskeje zakładneje šule Budyšin a 5. lětnik Radworskeje wyšeje šule dóstanjetej jeho knihu. Foto: SN/Maćij Bulank Zamołwita za marketing w Ludowym nakładnistwje Domowina Měrka Mětowa, kuchar Budyskeho „Wjelbika“ Tomaš Lukaš a lektorka LND Weronika Žurowa (wotlěwa) su dźensa dobyćerja wubědźowanja „Warimy z Tomašom“ wuzwolili. Je to 5. lětnik Ralbičanskeje wyšeje šule. 2. lětnik Serbskeje zakładneje šule Budyšin a 5. lětnik Radworskeje wyšeje šule dóstanjetej jeho knihu. Foto: SN/Maćij Bulank

Budyšin (SN/MiR). Ćežki to rozsud, mjez dwanaće wobdźělnikami dobyćerja z wubědźowanja „Warimy z Tomašom“ wu-zwolić. „Njejsmy z tym ličili, zo nas telko šulskich rjadownjow překwapi“, wjeseleše so dźensa rano Weronika Žurowa, lektorka za dźěćacu literaturu w Ludowym nakładnistwje Domowina. Tomaš Lukaš, kuchar w Budyskim „Wjelbiku“, bě ideju za wubědźowanje měł a nastorčił, warić w šulskej kuchni dobyćerskeho mustwa. Wšako wuńdźe přichodny tydźeń w LND jeho kniha z mnohimi nowšimi a hižo wozjewjenymi receptami. „Wulka ličba wobdźělnikow swědči wo tym, zo so dźěći dźensniši dźeń dale a bóle za zežiwjenje zajimuja“, wón rjekny.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND