Starši přichodneho 5. lětnika so po šuli rozhladowali

srjeda, 18. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Nawodnica Ralbičanskeje wyšeje šule Milenka Koberowa je so mjez druhim z Judith Młodźinkowej a z Dianu Šołćinej (wotprawa) rozmołwjała.  Foto: Alfons Handrik Nawodnica Ralbičanskeje wyšeje šule Milenka Koberowa je so mjez druhim z Judith Młodźinkowej a z Dianu Šołćinej (wotprawa) rozmołwjała. Foto: Alfons Handrik

Ralbicy (aha/SN). Hižo wjacore lěta njeje Serbska wyša šula Ralbicy jedyn dźeń w januarje jenož šulerjam, ale tež wšěm druhim zajimcam přistupna. Tomu bě tež na wčerawšim dnju wotewrjenych duri tak, a mnozy, wosebje pak starši šulerjow přichodneho 5. lětnika, wužiwachu składnosć, so tam rozhladować a so na městnje rozmołwjeć ze 16 wučerjemi, kotřiž wuwučuja 116 šulerjow. Mjeztym druhe šulske lěto je tam Milenka Koberowa nawodnica, kotraž bě z wothłosom spokojom, jónu angažowaneho zasadźenja wšěch wučerjow kaž tež šulerjow a nic naposledk wulkeho zajima staršich dla.

Hižo dopołdnja mějachu šulerjo 4. lětnika zakładneje šule składnosć, so rozhladować po wšěch fachowych rum­nosćach a přihladować, kak wyše lětniki w fyzice a chemiji eksperimentuja, kaž tež dožiwić dźiwadłowu krótkohru, kotruž běštaj Steffi-Marion Jancyna a Jan Rjeda spisałoj, wužiwajo leksiku štyrjoch rěčow a skedźbnjejo tak na wažnosć wjacerěčnosće. Dźiwadłowu hru su tež wječor staršim předstajili.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • 21. jolka-swjedźeń w Nuknicy je nimo. Štož zwostanje su dopomnjenki na rjany žortny a zabawny wječor w Nukničanskej Brězanec bróžni. Někotre impresije serbskeho wječora w Nuknicy, kotrež je naša fotografowka-wolontarka Hanka Šěnec zhotowiła, wam tule
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019
  • Serbske Nowiny-LND-Tuchmacherstr. 27 02625 Bautzen: Jolka 12.01.2019

nowostki LND