Inkluzija trjeba přidatne mocy

pjatk, 20. januara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Kubłanski forum w Kamjencu wěnowaše so wčera wěcnym prašenjam noweho šulskeho zakonja w Sakskej. Z temu­ rozestajachu so zapósłancy wšelakich­ frakcijow krajneho sejma.

Kamjenc (AK/SN). Nowy sakski šulski zakoń žada sej inkluziju za šulerjow, kotřiž při wuknjenju napadnu. Za to su nuznje přidatne mocy trěbne. Tole bě tema wčerawšeho kubłanskeho foruma w Kamjencu ze zapósłancami frakcijow CDU, SPD a Lěwicy krajneho sejma. Přeprosyła bě Marion Junge (Lěwica). Wučerjo, šu­lerjo, kubłarjo, socialni pedagogojo a po­litisce zajimowani su přeprošenje do Kamjen­skeho powołansko-šulskeho centruma sćěhowali.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Sernjany su swoju róčnicu prěnjeho naspomnjenja wsy před 600 lětami z wosebitym wjesnym swjedźenjom wuspěšnje woswjećili. Tule nańdźeće někotre fotowe impresije wo tym:
Zerna feierte unlängst die Ersterwähnung des Ortes vor 600 Jahren mit einem beson

nowostki LND