Wšelake warianty ptačeho kwasa

štwórtk, 02. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Budyšin (SN/MiR). 22 předstajenjow dźěćaceho­ ptača kwasa ma Serbski lu­dowy ansambl lětsa předwidźanych. Pjeć z nich a z tym po ličbje wjace hač dotalne lěta je ryzy serbskich. Serbskorěčne předstajenja móža sej dźěći na žurli ansambla trójce a dwójce na jewišću Chróšćanskeje „Jednoty“ wobhladać. Dalše předstajenja su po wjetšinje měšanorěčne, němsce a serbsce, kaž we Wojerecach a Choćebuzu. Ansamblowcy maja za turneje tež němsku wersiju ze serbskimi elementami přihotowanu. Tónle tydźeń su ju jónu tež w Budyšinje předstajili. W njej zanjesechu ansamblowcy někotre štučki serbsce, kaž „Štó ma njewjesta być“ a „Sławu“. Hewak bě rěčny poskitk němski. „Ze wšelakimi wariantami wotpowědujemy přećam kubłanišćow“, praji jednaćelka Serbskeho ludoweho ansambla Diana Wagnerowa. Dźěći ze serbskich pěstowarnjow a šulow měrja so na wotpowědne serbske předstajenja, šule z nakromnych kónčin wužiwaja wosebje měšanorěčne.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND