Dobyćerjo jutře koncertuja

pjatk, 03. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Lena Witke z Budyskeje a Helene Vogel z Wojerowskeje hudźbneje šule (wotl.) dóstanjetej za zhromadny wukon jako smyčkowy duwo jutře wosebite myto Wojerowskich měšćanskich hospodarskich zawodow.  Foto: Mandy Fürst Lena Witke z Budyskeje a Helene Vogel z Wojerowskeje hudźbneje šule (wotl.) dóstanjetej za zhromadny wukon jako smyčkowy duwo jutře wosebite myto Wojerowskich měšćanskich hospodarskich zawodow. Foto: Mandy Fürst

Wojerecy (MFü/SN). Najlěpši wobdźěl­nicy 26. regionalneho wubědźowanja „Młodźina hudźi“ wuhotuja jutře, so­botu, w 15 hodź. w awli Wojerowskeho ­Lessingoweho gymnazija tradicionalny koncert dobyćerjow. Dohromady 107 ­dorostowych hudźbnikow Budyskeho a Zhorjelskeho wokrjesa bě so na wubědźowanju minjeny kónc tydźenja we ­Wojerecach wobdźěliło. Mjez nimi bě lědma Serbow. Jeničce Józef Hantuš a Dawid Wowčer z Radworja kaž tež Tarah Meltzer z Chasowa swoje kmanosće ­pokazachu. 85 solistow a ansamblowych hudźbnikow je znajmjeńša 21 wot 25 móžnych dypkow docpěło a sej tak jedne z prěnich mytow wubědźiło. Najlěpši z nich wuhotuja jutřiši koncert doby­ćerjow.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND