Powołanja teoretisce a praktisce zeznali

wutora, 07. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
W skótnolěkarskej praksy w Pančicach-Kukowje so šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje šule wo powołanju hladarja skotu wobhonichu.  Foto: SN/Maćij Bulank W skótnolěkarskej praksy w Pančicach-Kukowje so šulerjo 8. lětnika Worklečanskeje šule wo powołanju hladarja skotu wobhonichu. Foto: SN/Maćij Bulank

Worklecy (BW/SN). Po wjacorych serbskich firmach a kubłanišćach je so dźensa dopołdnja 8. lětnik Worklečanskeje serbskeje wyšeje šule „Michał Hórnik“ rozhladował. Tak wopytachu šulerjo stajnje po dwěmaj abo třoch w Miłoćicach Wjenkec metalotwarsku firmu BMP, w Pančicach-Kukowje skótnolěkarsku praksu, Zelnakec pjekarnju a dźěłarnju za zbrašenych swj. Michała. We Worklecach šijachu pola šwalče Petry Kupcy­neje, pomhachu kubłarkam w tamnišej pěstowarni a přewodźachu sobudźěła­ćerjow maltezow při wšědnym dźěle. Cyłe­ dopołdnjo smědźachu holcy a hólcy do jednotliwych powołanjow počuchać a swoje prašenja wotbyć.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND