Za žiwjensku orientaciju

srjeda, 08. februara 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Radworske šulerki 7. lětnika  Foto: SN/Maćij Bulank Radworske šulerki 7. lětnika Foto: SN/Maćij Bulank

Projekt zwjazkoweje centrale za strowotne rozswětlenje „moje sylnosće, mój přichod“ w hali na Budyskim Třělnišću šulerjam zmóžnja, swoje kmanosće spóznać.

Budyšin (SN/MiR). 510 šulerjow z dwanaće wyšich a dweju spěchowanskeju šulow Budyskeho wokrjesa so na mjenowanym projekće wobdźěla. Mjez nimi su kubłanišća z Rakec a Kamjenca. 7. lětnik Serbskeje wyšeje šule „Dr. Marja Grólmusec“ Radwor zaběraše so dźensa dopoł­dnja ze swójskej perspektiwu. W dožiwjenskim parcoursu wuspytachu so šulerjo mjez druhim na jewišću, starachu so wo domjacnosć, dźěłachu při kompjuteru a rozrisachu přirodowědne nadawki. Wšo to ma słužić žiwjenskej orienta­ciji młodostnych.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND