Žiwjenju a praksy blisko

wutora, 14. měrca 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Młodostni, kotřiž wuknu na BSZ „Konrad Zuse“ powołanje socialneho asistenta, starachu so sobotu wo ćělne derjeměće wopytowarjow.  Foto: Andreas Kirschke Młodostni, kotřiž wuknu na BSZ „Konrad Zuse“ powołanje socialneho asistenta, starachu so sobotu wo ćělne derjeměće wopytowarjow. Foto: Andreas Kirschke

Wojerecy (AK/SN). Powołanskošulski centrum „Konrad Zuse“ (BSZ) we Wojerecach je dale wulce akceptowany. „Za nowe šulske lěto 2017/2018 předleži nam hižo 232 próstwow młodostnych za wšitke šulske družiny. Po nazhonjenjach zašłych lět budźe jich na kóncu něhdźe 500“, podšmórny nawoda kubłanišća Wolfgang Gössel minjenu sobotu na dnju wote­wrjenych duri.

Tójšto wopytowarjow informowaše so wo wobsahach, wo wuhotowanju, wo šulskim žiwjenju a wo wučbnej klimje na BSZ. „Njepředstajamy so jenož na wyšich šulach, ale tež hižo na zakładnych“, rozłoži Wolfgang Gössel. „Je derje, hdyž šulerjo sčasom wo našich wukubłanskich móžnosćach zhonja.“ Wojerowski BSZ „Konrad Zuse“ zjednoća pjeć šulskich družin. Su to powołanska spěchowanska šula, powołanska fachowa šula ze socialne směry, fachowa wyša šula ze hospodarstwo, powołanski gymnazij za socialne a hospodarstwo kaž tež fachowa šula za socialne. „Wobhladujemy šulerjow jako runohódnych partnerow. Chcemy jim praksy bliske a do přichoda sahace wukubłanje zmóžnić“, praji šulski na­woda.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND