Opozicija namjet předpołožiła

srjeda, 05. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Z namjetom frakcijow CDU a Zwjazka 90/Zelenych „Serbšćina ma so zachować“ zaběra so dźensa popołdnju Krajny sejm Braniborskeje. Knježerstwowej frakciji SPD a Lěwicy předpołožištej k tomu rozsudźenski namjet, w kotrymž staršiska iniciatiwa dwaj dypkaj w interneće wótrje kritizuje.

Podstupim (SN/at). W swojim namjeće frakciji CDU a Zwjazka 90/Zelenych pisatej, zo móža Serbja swoje prawo na rěčnu identitu „jenož potom skutkownje wužiwać, hdyž Braniborska na šulach w zdźědźenym sydlenskim rumje wosebite wuměnjenja wutwori“. Opoziciskej frakciji wočakujetej wot krajneho knježerstwa, zo wone swoju połnomóc na zakładźe Serbskeho zakonja wužiwa, „wupruwowane a wuspěšne struktury, serbšćinu pěstować a spěchować, na braniborskich kubłanišćach znajmjeńša zachować“. Status „wohroženeje mjeńšinoweje rěče dowola, so wot zwučenych zasadow organizowanja wučby wotchileć“. K minimalnej ličbje šulerjow wuknjenskich skupin w serbskej wučbje rěka, zo njesmě tajka „k wottwarej wuknjenskich skupin resp. kursow wjesć a ma słužić zaměrej, rěč zachować, spěchować a dale wuwić“.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

SERBSKE NOWINY podpěruja:

Novi Sad – kulturna stolica Europy

nowostki LND