Staršich za dwurěčnosć přeswědčić

pjatk, 07. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na informaciske zarjadowanje k dwurěčnemu wuknjenju na Chróšćanskej zakładnej šuli bě šulski nawoda Měrko Šmit wčera přeprosył. Rozłožić chcyše wosebje staršim z rěčnje měšanych swójbow koncept, po kotrymž na zakładnych šulach we Łužicy wuwučuja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

  • Tež lětsa je Domowina na swjedźenskim zarjadowanju wjacorym čestnohamtsce skutkowacym Serbam Myta Domowiny, Čestne znamješko Domowny a tohorunja čestne čłonstwo třěšneho zwjazka spožčiła.  Mjez wuznamjenjenymi běchu zastupjerjo wjacorych generacijow.

nowostki LND