Staršich za dwurěčnosć přeswědčić

pjatk, 07. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )

Na informaciske zarjadowanje k dwurěčnemu wuknjenju na Chróšćanskej zakładnej šuli bě šulski nawoda Měrko Šmit wčera přeprosył. Rozłožić chcyše wosebje staršim z rěčnje měšanych swójbow koncept, po kotrymž na zakładnych šulach we Łužicy wuwučuja.

wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND