Kubłanje wučerjow zaručić

pjatk, 28. apryla 2017
artikl hódnoćić
(0 )
Chrósćicy (SN/MiR). Konkretne naprawy a ideje, wučerjow zdobywać, běchu zaměr wčerawšeho zarjadowanja dźěło­weho kruha SPD „Serbja“ w Chrósćicach. Na kóncu wjace hač dwuhodźinskeho intensiwneho a na wěc orientowaneho diskursa namjetowaše kubłanskopolitiska rěčnica frakcije SPD w Sakskim krajnym sejmje Sabine Friedel, so z próstwu na parlament wobroćić. „Chcu jednotliwe wosoby ze wšěch frakcijow narěčeć so za to wuprajić, zo ma sakske knježerstwo do nadawka dać, zdźěłać koncept k zaručenju serbskeho kubłanja.“ Namjet to, kotryž wobdźěleni jako konkretny witachu. Zakład tohole rozmyslowanja bě Benedikt Dyrlich podał, rysujo rozmołwu z jednaćelskim direktorom Instituta za sorabistiku Lipšćanskeje uniwersity prof. Edwardom Wornarjom. Tón žada sej za wučerske wukubłanje nowe koncepcionelne postupowanje, započejo z wabjenjom za wučerski dorost na Serbskimaj gymnazijomaj. Do toho saha mjez druhim rěčne, kulturne a stawizniske ku­błanje gymnaziastow. Za němskorěčnych studentow na instituće přeje sej prof.
wozjewjene w: Kubłanje
Prošu přizjewće so, chceće-li komentar podać

nawěšk

nowostki LND